Družinová předškolička

Ve čtvrtek 5. února 2015 se konala poslední předškolička u nás ve školní družině. Budoucí školáčky a jejich rodiče přivítaly paní vychovatelky Kutálková a Polášková v klubovně, kde se rodiče dozvěděli základní informace o činnosti a provozu družiny.

Po malém občerstvení se všichni odebrali do tělocvičny. Tam už čekaly dívky z kroužku aerobiku, které předvedly aerobikovou rozcvičku a svoji soutěžní skupinovou sestavu. Po této ukázce děvčata přizvala i malé návštěvníky, aby si i děti vyzkoušely alespoň základní aerobikové kroky.

Po návratu do školní družiny děti plnily připravené úkoly a spolu se svými rodiči a sourozenci si zahrály společenskou hru Abeceda. Protože všechny děti byly šikovné, byly odměněny prstovými zvířátky a zimními záložkami.

Po prohlídce prostor družiny jsme se všichni rozloučili. A my ve školní družině se těšíme na září, kdy za námi přijdou noví kamarádi.

MK+VP

.

100-8505.jpg 100-8507.jpg 100-8509.jpg

100-8511.jpg 100-8510.jpg 100-8512.jpg