Film Bella a Sebastián udělá tečku za I. pololetím

Pololetí uteklo jako voda a už je tady vyhodnocení za I. pololetí.

Ve čtvrtek 29. ledna žáci obdrží výpis vysvědčení ,  kde se jim zhodnotí jejich píle a snažení v jednotlivých předmětech za pět měsíců školní docházky a sloučí se do jediné známky, která mnohé potěší, nebo zarmoutí. V pátek budou zasloužené pololetní prázdniny.

Abychom udělali definitivní tečku za I. pololetím,  oslavíme pololetí návštěvou kina Hvězda v Uherském Hradišti a zúčastníme se promítání filmu Bella a Sebastián. Tento film dostali žáci naší školy zdarma jako odměnu za umístění na nejvyšších místech v kategoriích pro I. a II. stupeň a ohodnocení odborné poroty v soutěži PECKAFILM. Pexesa, které vytvořily, se dostaly do prodeje a výtěžek bude věnován na charitu.

Děkujeme všem žákům, jejichž práce pod vedením paní učitelky Janíkové a Černé se probojovaly do závěrečného finále. A hlavně Karin Talašové, Terezii Blažkové a Martinu Poláškovi, kteří získali první místa ve svých kategoriích. 

poster 

Bella a Sebastián

  • originální název 

    Belle et Sébastien